طراحی محصولات مدرن

محصولات در دنیای مدرن چگونه طراحی می شوند

 

با توسعه تکنولوژی مهم ترین عنصر در عصر مشتری مداری طراحی زیبا و منحصر به فرد و مشتری پسند است، اما در کنار این ویژگی ها باید هزینه تولید را هم در نظر گرفت