چراغ های واترپروف

چراغ های واترپروف (1)

چراغ‌های واترپروف، ضد نم و غبار، با طراحی مناسب جهت مکان‌های صنعتی ، پارکینگ‌ها، استخرها که دارای رطوبت بالا و گرد و غبار زیاد هستند کاربرد دارند.

چراغ‌های واترپروف ، ضد نم و غبار ، با طراحی مناسب جهت مکان‌های صنعتی، پارکینگ‌ها ، استخرها که دارای رطوبت بالا و گرد و غبار زیاد هستند کاربرد دارند .