چراغ های رفلکتور

چراغ های رفلکتور (1)

این مدل چراغ‌ها برای نصب به صورت تک خطی با تکی در تمام فضاهایی که نیاز به هدایت نور به سمت پایین دارند قابل استفاده است .

سالن‌های تولیدی ، راهروها ، میزهای کار صنعتی و سایز مکان‌های مشابه

این مدل چراغ‌ها برای نصب به صورت تکی یا خطی در تمام فضاهایی که نیاز به هدایت نور به سمت پایین دارند قابل استفاده است از جمله سالن‌های تولیدی ، راهروها ، میزهای کار صنعتی و سایز مکان های مشابه .